loader image

Rejestracja

OPIS PROJEKTU / PRZEDSIĘWZIĘCIA

Pitch deck w formie nagrania wideo* (w języku PL lub ENG) jako załącznik do powyższego zgłoszenia. Maksymalna długość nagrania: 5 minut.

Informacje, które powinien zawierać plik* - do pobrania.*Zalecane jest, aby nagranie zawierało odpowiedzi na sugerowane pytania (nie jest obligatoryjne udzielenie odpowiedzi na wszystkie)  

Kontakt

startupchallenge@imid.med.pl

 

Koordynatorzy:

Karolina Tądel
karolina.tadel@imid.med.pl

Wiktor Możarowski
wiktor.mozarowski@imid.med.pl