loader image

W przypadku trudności technicznych z wypełnieniem formularza – zachęcamy do przesłania zgłoszenia w formie mailowej –
więcej info >TUTAJ<

Rejestracja

OPIS PROJEKTU / PRZEDSIĘWZIĘCIA

Pitch deck w formie nagrania wideo z rozszerzeniem .mp4* (w języku PL lub ENG) jako załącznik do powyższego zgłoszenia. Maksymalna długość nagrania: 5 minut.


Informacje, które powinien zawierać plik* - do pobrania.

*Zalecane jest, aby nagranie w formacie .mp4 zawierało odpowiedzi na sugerowane pytania (nie jest obligatoryjne udzielenie odpowiedzi na wszystkie)

Kontakt

startupchallenge@imid.med.pl

 

Koordynatorzy:

Karolina Tądel
karolina.tadel@imid.med.pl

Wiktor Możarowski
wiktor.mozarowski@imid.med.pl