loader image

Rejestracja

OPIS PROJEKTU / PRZEDSIĘWZIĘCIA

Pitch deck jako załącznik w wersji pdf wg. wytycznych w pliku zamieszczonym na stronie i do pobrania.

Informacje, które powinien zawierać plik - do pobrania.

 

Kontakt

startupchallenge@imid.med.pl

 

Koordynatorzy:

Karolina Tądel
karolina.tadel@imid.med.pl

Wiktor Możarowski
wiktor.mozarowski@imid.med.pl