loader image


Gala Finałowa – II Edycja MCSC

Mother and Child Startup Challenge to pierwszy tego typu projekt w skali Polski oraz jeden z nielicznych na terenie Europy zrzeszający państwowe podmioty medyczne we wspólnym celu – wykorzystanie potencjału technologii medycznych oraz innowacji skierowanych na ochronę zdrowia i życia.

Pacjenci pediatryczni oraz kobiety w okresie ciąży to unikalna grupa, dla której niezbędne są wyjątkowe rozwiązania. Nieustanne poszukiwania nowatorskich, dla większości nieoczywistych, rozwiązań rozstrzygających największe troski małych pacjentów i ich opiekunów stały się powodem realizacji powyższego przedsięwzięcia.

W drugiej edycji konkursu poszukujemy rozwiązań w dwóch kategoriach:

Ścieżka dojrzałych firm
i start-upów

why6

Ścieżka dla start-upów
w fazie B+R

why1

Nagrody

ikona3

Wdrożenie w 6 szpitalach w Polsce

ikona5

Kredyty chmurowe na rozwój technologii

ikona4

Dostęp do użytkowników i klientów produktu

ikona2

Dla ścieżki B+R- wsparcie w rozwoju produktu

ikona6

Promocja w mediach

ikona1

Wsparcie mentorów i ekspertów branży

Organizatorzy

Inicjator

Współogranizatorzy

Rada Programowa II edycji konkursu

Rzecznik Praw Pacjenta

Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelnia Łazarskiego, Dyrektor IZWOZ
Digital EU Ambassador
Dyrektor Naczelnej Izby Lekarskiej
Dyrektor Wydziału Innowacji i Rozwoju Biotechnologii Agencja Badań Medycznych

PARTENRZY STRATEGICZNI

Partnerzy Medialni

Raport I edycji konkursu
Mother and Child Startup Challenge

„Innowacje w procesie opieki nad pacjentką w ciąży”

„Dokument wskazuje czytelnikom na możliwości diagnostyczne, które jeszcze do niedawna wydawały się nieosiągalne. Z kolei przedstawione przez autorów rekomendacje są niezwykle cenne w kontekście potrzeb pacjentów i proponowanych rozwiązań systemowych. Raport daje też możliwość zapoznania się z niezwykłymi projektami, które imponują wysokim poziomem nowoczesności i dają nadzieję na podniesienie jakości udzielanych w Polsce świadczeń. Z kolei jakość dająca pacjentom poczucie bezpieczeństwa – stanowi integralną część praw pacjenta.”

– Rzecznik Praw Pacjenta

Bratłomiej Chmielowiec

Podsumowanie Gali Finałowej
I edycji konkursu

Fotorelacja z Gali Finałowej

Kontakt

startupchallenge@imid.med.pl

 

Koordynatorzy:

Wiktor Możarowski
wiktor.mozarowski@imid.med.pl

Nikoletta Buczek
nikoletta.buczek@imid.med.pl

Małgorzata Maj
malgorzata.maj@imid.med.pl

002-linkedin
001-facebook